• english
  • slovenský
  • lietuvos
+48 22 632 44 41

Komunikaty

Ogłoszenie UOKiK 06.05.2021

”ONE DOLLAR GROUP” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, informuje, że zabawka: slime masa do zabawy, Item No: C63603, kod EAN 5906245224209 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji boru, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów