• polski
  • english
  • lietuvos
+48 697 36 36 36

Práce

Naša firma sa vyvija vďaka Pracovníkom.

Ak chceš prácovať v skupine OneDollarGroup pošli CV na adresu :
One Dollar Group Sp. z o.o.
ul. Prymasa Tysiąclecia 83
01-242 Warszawa

alebo emailom rekrutacja@onedollar.pl

Na aplikáciu prosíme uviesť takito tekst:
Dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre potrebu procesu rekrutácie v zmysle zákona o ochrane osobných údajov z dňa 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Zároveň informujeme, že sa budeme kontaktovať len s niektorými osobami a takisto, že doklady neodosielame späť.